نویسنده = سید اسحاق هاشمی
تعداد مقالات: 2
2. اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 17، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 117-120

وحید روشن‌روان؛ سید اسحاق هاشمی