نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین رضایت شغلی و سطوح فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی شاغل در بیمارستان‌های شهر مشهد

دوره 17، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 6-9

معصومه سعیدی؛ علی طلایی؛ اکبر درخشان؛ غلامحسن خدایی