نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. خودکامگی پزشکان؛ از واقعیت تا تصور

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 116-116

حمید خسروجردی


2. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 68-72

سید مصطفی منزوی؛ علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله زاده؛ حمید خسروجردی