نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی استیگما (انگ اجتماعی) نسبت به حاملین ویروسHIV در کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 125-127

فرشید عابدی؛ محمدرضا اکبری؛ سید مصطفی منزوی