نویسنده = ��������������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی مراکز خصوصی خدمات توانبخشی در شهر مشهد

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 20-25

علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله‌زاده؛ حسین رجایی؛ زهرا شجاعی


2. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در شهر مشهد

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 132-136

علی‌مرتضی عینی؛ امین عبدالله‌زاده؛ علیرضا شهریاری