نویسنده = ابراهیم جعفرزاده‌پور
معرفی تست فرایبورگ به عنوان یک روش سایکوفیزیک جدید و قابل دسترس جهت ارزیابی حساسیت کانتراست

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 137-143

زهرا قربانی؛ علی میرزاجانی؛ ابراهیم جعفرزاده‌پور