نویسنده = آزاده سادات رسولی
تعداد مقالات: 2
1. آشنایی با سیستم بایگانی و ارتباط تصاویر پزشکی (PACS)

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 67-69

مهدیه حشمدار راوری؛ آزاده سادات رسولی


2. اصول ایمنی تجهیزات پزشکی

دوره 19، شماره 2، اسفند 1394، صفحه 84-86

آزاده رسولی؛ مهدیه حشمدار راوری