وقف عمر در راه کودکان مبتلا به سرطان

نوع مقاله: بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران