راه‌های احراز هویت در پزشکی

نوع مقاله: مقاله خبری

نویسنده

استاد اورولوژی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد؛ عضو هیأت مدیره سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران