رویکرد صحیح به بیمار مبتلا به کمردرد

نوع مقاله: مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

متخصص ارتوپدی، فوق تخصص جراحی ستون فقرات، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بیمارستان امام رضا (ع)، مشهد، ایران