نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. رضایت و فرسودگی شغلی در میان دستیاران رشته بیماری‌های داخلی: مطالعه مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 74-78

مرتضی خاکی؛ سید مصطفی منزوی؛ عباسعلی زراعتی؛ وحید روشن‌روان