اهداف و چشم انداز

مجله سازمان نظام پزشکی مشهد (سیمرغ سپید) پذیرای مقالات علمی - پژوهشی و علمی - ترویجی در زمینه جایگاه صنفی جامعه پزشکی، اطلاع رسانی مسائل حقوقی و کیفری در حرفه پزشکی، بررسی مشکلات حرفه ای و آموزشی جامعه پزشکی، ارتقاء اخلاق حرفه ای جامعه پزشکی، آموزش تازه های پزشکی و ارتقاء شیوه های مطب داری، است.