اخبار و اعلانات

کتاب آموزش پزشکی بر اساس شاهنامه "نیک آموز پزشکی": معرفی سیمرغ به عنوان نماد جامعه پزشکی

در کتاب «آموزش پزشکی بر اساس شاهنامه "نیک آموز پزشکی"»، آموزه‌های پزشکی تاریخ ایران در اثر عظیم حکیم توس "شاهنامه" مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم: "در شاهنامه سیمرغ به حق بر مسند پزشکی نشسته است، می پرورد، حمایت می‌کند، اندرز می‌دهد، دارو تجویز می‌کند، زخم‌ها را درمان می‌کند، از هوش می‌برد، می‌شکافد، جراحی می‌کند، می‌دوزد و ... کاش این نوشتار، پیش‌درآمدی باشد بر جایگزینی سیمرغ پارسی به عنوان نشان پزشکی به جای مار پیچیده لاتینی، ان شاء الله"

مطالعه بیشتر