نویسنده = هانیه چاله کایی
بررسی مشکلات حرفه‌ای و آموزشی ماماهای شاغل در بخش دولتی و خصوصی

دوره 18، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 131-134

هانیه چاله کایی؛ احترام السادات وزیری