نویسنده = حسین رجایی
تعداد مقالات: 2
1. فیزیوتراپی در آب

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 26-27

هنگامه نیکجوی؛ حسین رجائی


2. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی مراکز خصوصی خدمات توانبخشی در شهر مشهد

دوره 19، شماره 1، شهریور 1394، صفحه 20-25

علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله‌زاده؛ حسین رجایی؛ زهرا شجاعی