نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سه ساله برنامه‌های غیر حضوری ارائه شده توسط واحد بازآموزی سازمان نظام پزشکی مشهد (95-1393)

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 2-5

رضا افشاری؛ سید جواد صبور داوریان؛ احسان صفار نجیب