نویسنده = �������� �������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. بررسی شکایات ارجاع شده به هیأت بدوی دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد در سال‌های 1390 تا 1394

دوره 21، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 40-45

رویا راعی فرد؛ رضا افشاری؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی


2. بررسی میزان استرس و خواب‌آلودگی در میان پزشکان شهر مشهد

دوره 21، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 6-9

رویا راعی فرد؛ سید مصطفی منزوی؛ امیر مهدی محمدی؛ صادق الله دادی