گزارش تحلیلی سفر نمایندگان سازمان نظام پزشکی مشهد به مناطق زلزله زده استان کرمانشاه

نوع مقاله : خدمات سازمان

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران