بررسی نحوه و میزان استفاده از گوشی‌های همراه هوشمند توسط دانشجویان و دستیاران پزشکی در زمینه وظایف بالینی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص آسیب شناسی تشریحی و بالینی، دبیر انجمن آسیب شناسی ایران - شاخه خراسان رضوی، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: گوشی‌های همراه هوشمند به عنوان ابزاری با قابلیت‌های ویژه همچون نرم‌افزارهاى پزشکى، اتصال به اینترنت و امکانات محاسباتى، یاور ارزشمندی برای فعالان جامعه پزشکی هستند. مطالعه حاضر با هدف بررسی نحوه و میزان استفاده‌ى کارورزان و دستیاران پزشکی از گوشى‌هاى همراه هوشمند در حین آموزش و انجام وظایف بالینی انجام شده است.
روش‌ها: این مطالعه به صورت نظرسنجی در آبان‌ماه 1393 بر روی تعدادی از دستیاران (50 نفر) و کارورزان (47 نفر) دانشگاه علوم پزشکی مشهد انجام شد. از شرکت‌کنندگان خواسته شد تا به پرسشنامه‌ای بی‌نام حاوی سؤالاتی در مورد میزان استفاده از هر کدام از کاربردهای گوشی‌های هوشمند همراه، میزان برقراری تماس کاری از طریق گوشی همراه، و بیشترین ابزارک‌های پزشکی و غیرپزشکی مورد استفاده پاسخ دهند.
یافته‌ها: میانگین سنی پاسخ‌دهندگان 4.0 ± 27.9 سال بود. بر اساس مقیاس لایکرت، رایج‌ترین کاربردهای گوشی همراه برای دانشجویان و دستیاران پزشکی حاضر در این مطالعه شامل برقراری یا دریافت تماس تلفنی (1.9 ± 4.3)، ارسال و دریافت پیامک (1.9 ± 3.9) و استفاده از نرم‌افزارهای پزشکی و دارویی (2.1 ± 3.6) بود. در مقایسه کاربردهای گوشی همراه بین دو گروه، میزان استفاده از نرم افزارهای گفتگوی اینترنتی و شبکه های اجتماعی (0.021 = P)، عکس گرفتن از موضوعات غیرپزشکی (0.022 = P) و همچنین بازی و سرگرمی (0.003= P) در کارورزان به طور معنی‌داری بیشتر از دستیاران بود. در مقابل، عکس گرفتن از بیماران و موضوعات پزشکی به طور معنی‌ داری در دستیاران بیش از کارورزان دیده شد (0.038 = P). تعداد تماس‌های کاری در دستیاران بیشتر از کارورزان و نزدیک به سطح‌ معنی‌داری بود (0.059= P). پرکاربردترین نرم‌افزار پزشکی مورد استفاده توسط دستیاران و کارورزان “UpToDate” با 73% بود.
نتیجه‌گیری: کارورزان و دستیاران رشته پزشکی به طور مرتب از گوشى‌هاى خود براى تماس، گرفتن عکس و دسترسى به نرم‌افزارها و وب‌سایت‌هاى علمی پزشکی استفاده مى‌کنند. بایستی آموزشهای لازم درباره استفاده صحیح از این وسایل درزمینه حفظ مطمئن اطلاعات بیماران و رعایت ضروریات محیط‌های حرفه‌اى ارائه و ابزارک‌های معتبر پزشکی معرفی شوند.

کلیدواژه‌ها