گوشه‌هایی از ایثار و فداکاری‌های جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس (قسمت دوم)

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

فوق تخصص جراحی توراکس، استاد دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران.