گزارش تصویری مراسم عیدانه سال 1396؛ سازمان نظام پزشکی مشهد

نوع مقاله : مقاله خبری

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران