نویسنده = ���������� �������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اسهال مسافران؛ پیشگیری، علائم و درمان

دوره 21، شماره 3، اسفند 1396، صفحه 102-103

محمدعلی ازادی مود؛ محمدرضا نجاریان کاخکی