اسهال مسافران؛ پیشگیری، علائم و درمان

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسندگان

1 متخصص داخلی، مشهد، ایران

2 قائم مقام معاونت برنامه ریزی و آموزشی، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران