نویسنده = ������������ ������������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان

دوره 17، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 10-13

امیر رضا لیاقت؛ افسانه مالکی؛ سید مصطفی منزوی؛ غلامعلی زارع بیدکی