نویسنده = �������� ���������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شکایات ارجاع‌شده به دادسرای انتظامی سازمان نظام پزشکی مشهد

دوره 17، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 14-16

مهدی درخشان؛ هاشم زمان زاده؛ محمد اسدی