نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 60-63

عصمت شهیدی؛ سید حسین حسینی زارچ؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی؛ وحید روشن‌روان