نویسنده = محمد فرجی‌راد
فتق دیسک بین‌مهره‌ای

دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 88-90

محمد فرجی‌راد