نویسنده = ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 114-116

مرسده فائقی شریف؛ مریم جوانبخت؛ غلامحسین نوفرستی