نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 2
1. رضایت و فرسودگی شغلی در میان دستیاران رشته بیماری‌های داخلی: مطالعه مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 74-78

مرتضی خاکی؛ سید مصطفی منزوی؛ عباسعلی زراعتی؛ وحید روشن‌روان


2. اولویت‌های شغلی و تحصیلی در میان دانشجویان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 117-120

وحید روشن‌روان؛ سید اسحاق هاشمی