نویسنده = �������������� ����������
بررسی مشکلات حرفه‌ای و نگرش متقابل پزشکان و داروسازان به یکدیگر: یک بررسی مقدماتی در شهر مشهد

دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 128-131

آرمین مردانی؛ سارا شکوه صارمی؛ سید هادی موسوی