نویسنده = ���������� �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی میزان استفاده از بسته بیمه‌ی خدمات پایه دندانپزشکی در مشهد

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 69-73

محمد تقی شاکری؛ بهجت الملوک عجمی؛ محمد حسین ساقی؛ ترانه موحد؛ فاطمه خوراکیان