نویسنده = ����������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان شاغل در نهاد‌های دولتی

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 2-7

ملیحه میرشه‌پناه؛ رضا افشاری؛ عباس زوار