بررسی دانش، نگرش و عملکرد پزشکان شاغل در نهاد‌های دولتی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 جراح و متخصص زنان و زایمان، بیمارستان فارابی، مشهد، ایران

2 مرکز تحقیقات اعتیاد، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: پزشکان شاغل در نهادهای دولتی نقش مهمی در ارائه خدمات درمانی ارزان و کارا در نظام سلامت کشور ایفا می‌کنند. در این مطالعه دانش، نگرش و عملکرد پزشکان دولتی نسبت به سازمان‌های متبوعشان مورد بررسی قرار گرفته است. 
روش‌ها: در این مطالعه توصیفی – مقطعی در سال 1393، یک پرسش‌نامه بخش‌بندی‌شده حاوی سؤالاتی در سه حیطه (1) آگاهی (دانش) افراد از قوانین و آیین‌نامه‌های سازمان، (2) نگرش افراد نسبت به جو حاکم بر سازمان، همکاران و مدیران رده بالا و (3) عملکرد افراد در حیطه وظایف تعریف‌شده در اختیار پزشکان شاغل در نهادها و بیمارستان‌های وابسته به سازمان‌های دولتی در شهر مشهد قرار گرفت.
یافته‌ها: در این مطالعه که بر روی 120 نفر از پزشکان شاغل در زیرمجموعه‌های 3 نهاد و سازمان دولتی انجام گرفت، 74 نفر به پرسش‌نامه‌ها پاسخ گفتند (درصد پاسخ: 61.6%)، که 45 نفر (60.8%) از آنها مرد بودند. میانگین سن پاسخ‌دهندگان 6.1 ± 45.4 سال و میانگین سنوات خدمتی آنها  5.7 ± 15.9 سال بود. در افراد مورد پژوهش، بیشترین میزان آگاهی (54.2%) در مورد "پنج هدف اصلی سازمان متبوع" بود. بیشترین نگرش مثبت پاسخ‌دهندگان به سؤالی در مورد "مؤثر بودن در نهاد متبوع" بود (75.6%). افراد بهترین عملکرد خود را در رفتار با مافوق، همکار و ارباب رجوع ذکر کردند (94.6%). با مقایسه پاسخ‌های مردان و زنان مشخص شد، مردان بیش از زنان از قوانین ارتقای شغلی در سازمان اطلاع دارند (0.04 = P). از سوی دیگر خانم‌ها بیش از آقایان معتقد بودند که سازمان به تلاش‌ها و خلاقیت‌هایشان پاسخ مثبت داده است (0.001 = P). پزشکانی که سوابق مدیریتی داشتند به طور معنی‌داری بیش از سایرین از قوانین ارتقای شغلی در سازمان اطلاع داشتند (0.026 = P) و 5 هدف اصلی سازمان را می‌شناختند ( 0.019 = P).
نتیجه‌گیری: لازم به نظر می‌رسد، در ابتدای بکارگیری همکاران، نگرش مثبت آنها به سازمان نیز مبنای انتخاب قرار گیرد و دانش و آگاهی افراد نسبت به وظایف و اهداف سازمان از طریق برگزاری جلسات هم‌اندیشی و کلاس‌ها افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها