نویسنده = �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بسترسازی برای پزشکی از راه دور، ضرورت قرن بیست و یکم

دوره 18، شماره 1، شهریور 1393، صفحه 25-27

محمد نژادکمالی؛ کامبیز بهاءالدین بیگی