بسترسازی برای پزشکی از راه دور، ضرورت قرن بیست و یکم

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 مشاور انفورماتیک و مسئول وبسایت، سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 متخصص انفورماتیک پزشکی، استادیار، مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی، پژوهشکده آینده‌پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پزشکی از راه دور یا دوراپزشکی در حقیقت استفاده از فناوری ارتباطات برای آموزش پزشکی، ارائه خدمات سلامت از طریق پایش، آموزش، مشاوره و تجویز درمان از راه دور است. فراهم‌آوردن محیط مجازی برای ارائه خدمات سلامت یکی از ضروریات علم پزشکی در قرن جدید است. ایجاد شبکه‌های خدمات دوراپزشکی در اکثر نقاط دنیا مخصوصا در نواحی حادثه‌خیز و یا صعب العبور در حال گسترش است. به علاوه، این فناوری به گسترش حوزه حرفه‌ای جامعه پزشکی و ارائه عادلانه خدمات پزشکی به جامعه مخصوصاً به مناطق روستایی دورافتاده منجر می‌شود. انواع خدمات دوراپزشکی شامل: پایش سلامت، مشاوره، جراحی، اقدامات تشخیصی و داروسازی از راه دور است. پایه‌ریزی و بسترسازی برای دوراپزشکی از ضرورت‌های جامعه در حال توسعه ایران است. استفاده از فناوری دوراپزشکی از حدود یک دهه‌ی پیش در ایران مورد توجه قرار گرفته است. هرچند در سال‌های اخیر گرایش زیادی به اجرایی‌سازی این فناوری برای استفاده‌ی نیروهای نظامی کشور وجود داشته است، اما نمونه‌های اجرایی این فناوری در بیش از 15 مرکز از مراکز بهداشتی - درمانی وابسته به شرکت نفت ایجاد شده است. مهمترین موانع در اجرایی‌سازی دوراپزشکی، دشواری در تأمین منابع مالی و تجهیزات مرتبط (اصلی‌ترین مشکلات) و همچنین تغییر نگاه مسئولین، تربیت پرسنل مجرب، همراه کردن بیمه‌ها در پرداخت دستمزد تیم پزشکی و بسترسازی برای اینترنت پرسرعت در مراکز درمانی هستند. لازم است به قانونگذاری در این زمینه و همراه کردن بیمه‌ها همت گمارده شود. بدون شک، برای دستیابی به فواید این فناوری در ایران نیاز به همراهی و هماهنگی دولت و مجلس محترم، وزارت بهداشت، دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان نظام پزشکی کشور است.

کلیدواژه‌ها