نویسنده = عباسعلی زراعتی
تعداد مقالات: 2
1. نکات مورد توجه در معاینه بیماران همودیالیز مزمن

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 70-72

فرشته ممدوحی؛ عباسعلی زراعتی


2. رضایت و فرسودگی شغلی در میان دستیاران رشته بیماری‌های داخلی: مطالعه مقدماتی در دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 18، شماره 2، آذر 1393، صفحه 74-78

مرتضی خاکی؛ سید مصطفی منزوی؛ عباسعلی زراعتی؛ وحید روشن‌روان