نویسنده = فرید جواهر زاده
بررسی ویژگی‌ها و توانمندی‌های گردشگری سلامت در شهر مشهد

دوره 18، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 126-130

نگین حسن‌زاده قناد؛ فرید جواهر زاده؛ عباس شجاعی