نویسنده = ���������� ������������ ����������
تعداد مقالات: 1
1. انفارکتوس حاد میوکارد و درمان‌های تهاجمی آن

دوره 18، شماره 3، اسفند 1393، صفحه 163-165

رامین خامنه باقری