نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی نرم افزار خود ارزیابی مطب پزشکان؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

دوره 20، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 28-29

تکتم صابری؛ ملیحه ضیائی