نویسنده = فرشته ممدوحی
تعداد مقالات: 1
1. نکات مورد توجه در معاینه بیماران همودیالیز مزمن

دوره 20، شماره 2، شهریور 1395، صفحه 70-72

فرشته ممدوحی؛ عباسعلی زراعتی