نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. میزان آگاهی ماماهای شاغل در بیمارستان‌های منتخب شهر مشهد از قوانین و مقررات حرفه مامایی

دوره 20، شماره 3، اسفند 1395، صفحه 100-103

فاطمه میررفیعی؛ مهرناز گرانمایه؛ مسعود قادی پاشا؛ عباس مهران؛ زهرا عابدیان