توصیه های سازمان جهانی بهداشت در زمینه مراقبت‌های پس از زایمان از مادر و نوزاد

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فوق تخصص نوزادان، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران