صلابت و سلامت پایدار جامعه ثمره ایثار و از جان گذشتگی سپیدپوشان است

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران