نکروز سر استخوان ران در سوئ مصرف مواد

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

فلوی بیمارستان جنرال ماساچوست ،دانشگاه هاروارد- استادیار ارتوپدی دانشگاه علوم پزشکی مشهد

چکیده

نکروز استخوان ران غیر تروماتیک (Femoral Head Osteonecrosis ) یک بیماری پیشرونده است که در صورت عدم درمان در عرض دو سال قادر به ایجاد آرتروز ثانویه شدید مفصل هیپ است به گونه ای که چاره ای به جز تعویض مفصل برای جراح و بیمار باقی نگذارد. نگرانی وقتی بیشتر می شود که بدانیم در حال حاضر علی رغم تحقیقات فراوان در این زمینه که از پرچالش ترین مباحث "هیپ" (مفصل لگن ) در ارتوپدی می باشد؛ برای مراحل اولیه این بیماری نیز درماند موثری که که توافق همگان را داشته باشد وجود ندارد.
سالانه فقط در ایالات متحده بالغ بر 300 هزار عمل جراحی تعویض مفصل هیپ انجام می شود که باتوجه به شیوع 10-15 درصدی نکروز سر استخوان ران در بین اتیولوژیهای تعویض مفصل به نظر می رسد که سالانه بیش از 30 هزار نفر به علت این بیماری در سنی بسیار کمتر از بیماران با آرتروز اولیه تحت تعویض مفصل هیپ قرار می گیرند.در سالهای اخیر سوئ مصرف مواد به عنوان عامل ایجاد نکروز سر استخوان ران مطرح شده است. ترکیباتی ازجمله هروئین به خصوص در فرم تزریقی و "تمجزیک" ( نوعی از بوپرنورفین) چه به صورت خالص یا تهیه شده درمراکز غیر قانونی در ترکیب با استروئید ها و داروهای دیگر به عنوان علت نکروز استخوان در مطالعات مختلفی مشاهده شده اند.
در بیماران معتاد تزریقی ترومبوفلبیت به خصوص در ورید فمورال بسیار دیده می شود.گزارشات متعددی وجود دارد که به نظر می رسد تزریقات مکرر"هروئین" داخل ورید فمورال باعث نکروز سر استخوان ران می شود.

نتیجه گیری:

شاید یک بیماری نادر ژنتیکی عامل بیماری و یا بیمارانی که مصرف استروئید ضرورت قطعی دارد قابل پیشگیری نباشد ولی بالا بردن آگاهیهای جامعه (Health literacy) و افزایش توجه پزشکان و تیم درمان در مورد سوئ مصرف مواد کمک کننده خواهد بود.

کلیدواژه‌ها