توصیه های تغذیه‌ای مهم به بیماران مبتلا به سرطان در طول شیمی‌درمانی

نوع مقاله : مقاله علمی-ترویجی

نویسنده

بخش رادیوتراپی و انکولوژی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. مرکز تحقیقات جراحی سرطان، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران