دوره و شماره: دوره 17، شماره 1، شهریور 1392، صفحه 1-54 

مقاله علمی-پژوهشی

شناسایی و بررسی معضلات جامعه پزشکی در ایران: راهبرد علمی-پژوهشی مجله سازمان نظام پزشکی مشهد

صفحه 2-5

رضا افشاری؛ عبدالله بهرامی؛ آرش بیرقی طوسی؛ هادی بیژن‌نژاد؛ مسعود پزشکی راد؛ سید محمد جواد پریزاده؛ آرش پیوندی-یزدی؛ علی تقی‌زاده؛ علی تقی‌پور؛ کامیار توکلی طبسی؛ احسان تقیان؛ نفیسه ثقفی؛ لیدا جراحی؛ غلام‌رضا خادمی؛ حمید خسروجردی؛ غلامحسن خدایی؛ عبدالعلی خوارزمی؛ بیتا دادپور؛ محمدرضا دارابی؛ یاسمین داوودی؛ محمد تقی رجبی مشهدی؛ علیرضا ریاحی؛ جواد سرآبادانی؛ عباس شجاعی؛ سید علی اکبر شمسیان؛ عصمت شهیدی نوغابی؛ علی صمدی؛ هدی عزیزی؛ عباس عظیمی؛ مهدی فرزادنیا؛ محمود فرهودی؛ محمد مهدی قاسمی؛ علیرضا قاسمی؛ کیارش قزوینی؛ محمود محمودی؛ غلامعلی معموری؛ سید مصطفی منزوی؛ حسن منفرد؛ مصطفی مهرابی بهار؛ غلامحسین نوفرستی؛ ناصر وحدتی مشهدیان؛ علی اصغر یارمحمدی؛ محمدجواد یزدان‌پناه؛ مسعود یوسفی


مقایسه درآمد پزشکان عمومی در نقاط مختلف جهان

صفحه 10-13

امیر رضا لیاقت؛ افسانه مالکی؛ سید مصطفی منزوی؛ غلامعلی زارع بیدکی


الگوی استفاده اعضا از خدمات رفاهی ارائه‌شده توسط سازمان نظام پزشکی مشهد

صفحه 17-19

حمید جانبی عنایت؛ حسین ظهور؛ سید احمد حیدری یزدی؛ محمدرضا افخمی


مقاله علمی-ترویجی (اقدامات هدفمند در مطب)

برخورد با درد شکم در کودکان

صفحه 31-33

سید محمد مهدی منزوی


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

پزشکی که جان خود را در راه احیای بیمار از دست داد

صفحه 42-42

دفتر تحریریه


مقاله ادبی-فرهنگی

در طبابت رمزها و رازهاست

صفحه 47-47

رحمت ملکی ابرده


اخبار

صفحه 51-52

دفتر تحریریه


نامه‌ها

صفحه 53-54

دفتر تحریریه