وظیفه ما در دانشگاه حفاظت از بیت‌المال است (یادمان استاد فقید، دکتر محمد ناظم)

نوع مقاله : بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

نویسنده

سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران