دوره و شماره: دوره 17، شماره 2، آذر 1392، صفحه 56-109 

مقاله علمی-پژوهشی

2. بررسی هفت ساله از دعاوی خطاهای دندانپزشکی در شهر مشهد، ایران

صفحه 60-63

عصمت شهیدی؛ سید حسین حسینی زارچ؛ سید هادی موسوی محمدی؛ محمد اسدی؛ وحید روشن‌روان


4. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی پزشکان دارای مطب خصوصی در شهر مشهد

صفحه 68-72

سید مصطفی منزوی؛ علی مرتضی عینی؛ امین عبدالله زاده؛ حمید خسروجردی


7. هزینه و مدت بستری در بخش‌های مختلف بیمارستان: یک بررسی تحلیلی در ایران

صفحه 81-84

محسن شکوهی‌زاده؛ امیررضا لیاقت؛ حسین مرعشی؛ اعظم میهن‌دوست؛ علیرضا عطاران


مقاله علمی-ترویجی

9. فتق دیسک بین‌مهره‌ای

صفحه 88-90

محمد فرجی‌راد


14. آشنایی با هومیوپاتی

صفحه 98-99

فاطمه ابراهیمی ثانی


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

15. پرواز به عرش هنگام آموزش دانشجویان

صفحه 100-100

رضا رجبیان


مقاله ادبی-فرهنگی

18. پیشینه پارسی؛ «رستمینه» یا «رستم‌زاد»

صفحه 104-104

دفتر تحریریه


21. اخبار پاییز

صفحه 108-109

دفتر تحریریه