بررسی استیگما (انگ اجتماعی) نسبت به حاملین ویروسHIV در کارآموزان و کارورزان رشته پزشکی

نوع مقاله : مقاله علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه بیماریهای عفونی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

2 دانشجوی پزشکی، بیمارستان امام رضا (ع)، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران

3 مرکز تحقیقات اعتیاد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران. سازمان نظام پزشکی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پیش‌زمینه: استیگما (انگ اجتماعی) پدیده‌ای فردی یا اجتماعی است که موجب گوشه‌گیری فرد بیمار از جامعه و یا ترس جامعه از فرد بیمار می‌شود. دانستن راههای ابتلا به ویروس HIV موجب ایجاد استیگما نسبت به افراد مبتلا شده است. دراین مطالعه تلاش نمودیم استیگمای دانشجویان دوره بالینی پزشکی (کارآموزی و کارورزی) را نسبت به حاملین ویروس HIV  بررسی نماییم.
روش‌ها: برای بررسی استیگما از پرسشنامه استیگما مرتبط با ایدز، طراحی شده توسط Mahendra و همکاران که پایایی و روایی آن ثابت گردیده، استفاده شد. سؤالات پس از ترجمه و ملاحظه انطباق فرهنگی، با نظر خبرگان تأیید و توسط 19نفر از دانشجویان مقطع بالینی پزشکی که بخش بیماریهای عفونی را گذرانده و دارای اطلاعات علمی قابل قبول در رابطه با HIV بودند پاسخدهی شدند.
یافته‌ها: 84% افراد جامعه موردبررسی در هنگام تماس با بزاق فرد آلوده به ویروس HIV دچار فوبیا می شدند. به‌علاوه، 69% افراد عنوان کردندکه از فروشگاهی که فروشنده مبتلا به عفونت با ویروس باشد خرید نمی‌کنند. 47% از پاسخ‌دهندگان عنوان کردند که اگر برروی تخت بیمارستان، بیماری آلوده به ویروس HIV باشد، مراقبت از وی را کاهش داده یا وی را به اتاق ایزوله منتقل می‌کنند. همچنین، 11% از افراد ذکر نمودند درصورت ابتلا همسرشان به عفونت با ویروس HIV، وی را ترک می‌کنند.
نتیجه‌گیری: بالابودن قضاوت منفی و تبعیض در دانشجویان پزشکی در این مطالعه نشان‌دهنده سطح پایین آموزش در حوزه عوامل اجتماعی مؤثر بر بیماری‌ها می‌باشد. مهمترین عامل کاهش استیگما، آموزش می باشد، بنابراین،  توصیه می‌شود آموزش‌های لازم برای کاهش این مسئله به دانشجویان پزشکی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها