دوره و شماره: دوره 17، شماره 3، اسفند 1392، صفحه 110-164 

مقاله علمی-پژوهشی

2. مقایسه‌ی ویژگی‌های شخصیتی بیماران مبتلا به سرطان های پستان و لنفوم با افراد سالم

صفحه 114-116

مرسده فائقی شریف؛ مریم جوانبخت؛ غلامحسین نوفرستی


7. نمای اپیدمیولوژیک و توزیع جغرافیایی داروخانه‌ها در شهر مشهد

صفحه 132-136

علی‌مرتضی عینی؛ امین عبدالله‌زاده؛ علیرضا شهریاری


مقاله علمی-ترویجی (اقدامات هدفمند در مطب)

9. اقدامات هدفمند در مطب، رویکرد صحیح به سرفه

صفحه 144-145

مهناز امینی


مقاله علمی-ترویجی

10. رویکردهای جدید در درمان علتی استئوآرتریت زانو

صفحه 146-147

ژاله شریعتی سرابی


بوسه‌ای بر دستان جامعه پزشکی

13. وقف عمر در راه کودکان مبتلا به سرطان

صفحه 152-152

دفتر تحریریه